Menu Aktuality
  Oznamy
  Zápis do 1. ročníka  TOPlist


Školský rok 2015/201
6


Majstrovstvá Slovenska Mladý záchranár CO


Školský výlet 5. ročníka


Interaktívna výstava


Vyhodnotenie olympiád


Matematický klokan 2016


Vyhodnotenie súťaže MAKS


Turnaj o pohár primátora


Boli sme v škole v prírode


Po stopách J. C. Hronského


Slávik Slovenska - okresné kolo


Oznam - riaditeľské voľno


Preventívny program u štvrtákov - Vzťahy v triede


Zápis detí do 1.ročníka - OZNAM


Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ 2016


Deň zeme 2016


Slávik Slovenska 2016


Sudoku - školské kolo


Deň narcisov - aj žiaci pomáhajú


Deň otvorených dverí


Nové knihy pre školskú knižnicu


Noc s Andersenom


Lyžiarsky kurz 2016


Nové detské ihrisko


Oznam o riaditeľskom voľne


Z rozprávky do rozprávky


Čaro slova - II.kategória


Beseda Tajomstvo hmyzu


Veľkonočné tvorivé dielne v múzeu


Čaro slova - I.kategória


Zápis detí do prvého ročníka 2016


Deň otvorených dverí 2016


Zahraničný žiak - informácia pre rodičov


Vyhodnotenie súťaže Všetkovedko 2016


Kŕmenie labutí


Ukončenie štrajku učiteľov


Oznámenie o štrajku učiteľov


Zahlasujme za detské ihrisko v Seredi


Oznam - rodičovské združenie formou konzultácii


Vianočný program v Dome dôchodcov v Seredi


Vianočné tvorivé dielne v mestskom múzeu


Týždeň tolerancie


Pečenie medovníkov


Správa o zrealizovaní súťaže Mihálikova Sereď


Správa o zrealizovaní súťaže Šaliansky Maťko


Oznámenie o riaditeľskom voľne


Správa o zrealizovaní súťaže Všetkovedko


Šaliansky Maťko


Seminár o zážitkovom učení


Záložky do knihy spája školy


iBobor 2015


Jeseň Jána Navrátila


Oznámenie o riaditeľskom voľne


Návšteva domu dôchodcov


Deň školských knižníc


Rada rodičov a rodičovské združenia


Prírodovedno-vlastivedná exkurzia v Hlohovci


Jesenné cvičenie v prírode


Zbierka pre OZ TULÁK


Prevencia šikanovania


Svetový deň výživy na 1. stupni


Európsky deň jazykov - primárne vzdelávanie


Poďakovanie za novú herňu


Tišnov - stretnutie v družobnej škole


Európsky deň jazykov


Začiatok školského roka 2015/2016


Školský rok 2014/2015


Návšteva "Zlatej Kremnice"


Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan


Vyhodnotenie súťaže Maksík


Cesta za poznaním minulosti


Poznávací zájazd Londýn


Medzinárodný deň mlieka v 3.A triede


Viktória Škreková na krajskom kole v atletike


Futbalový a basketbalový turnaj na Deň detí


Laci Strike na škole


Učenie v prírode


Skvelý úspech nášho družstva v brannom viacboji


Majstrovstvá okresu v atletike


Deň Zeme


Beh pre zdravie


Letný tábor s Amoskom 2015


Jednota Cup


Dôvera Cup - mladšie žiačky sa dostali až na kraj


Sudoku


Coca-Cola Cup vo veľkom futbale


Pozor, sme na ceste


Úspech našej Dominiky


Slávik Slovenska


Súťaž v cezpoľnom behu - okresné a krajské kolo


Majstrovstvá mesta v plávaní


Vybíjaná žiačok základných škôl


Mini a Midi volejbal


Dopravné ihrisko


Riaditeľské voľno - 15.4.2015 - žiaci 5. - 8. ročníka


Dva roky s policajtkou Karin


McDonald Cup v minifutbale


Veľkonočné tvorivé dielne v mestskom múzeu


Netradičné učenie s Ferdom Mravcom


Noc s Andersenom


Veľkonočné tvorivé dielne


Ľudovít Štúr stále aktuálny


Výtvarná súťaž


Majster prezentácie


Pohár riaditeľky OA vo volejbale a futbale


Lyžiarsky výcvik - Krahule 2015


Čaro slova - 2. a 3. kategória


Čaro slova - 1. kategória


Majstrovstvá kraja v streľbe zo vzduchovky


Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov a žiačok ZŠ


Informácie o školskej knižnici


Prírodoveda 3.ročník projekty


Deň otvorených dverí


Tlačivo na 2% z dane


Zápis do 1. triedy v školskom roku 2015/2016


Obvodné kolo vo volejbale


Úspechy v cudzích jazykoch alebo...


POĎAKOVANIE RODIČOM


Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ


Zápis detí do 1.ročníka


Pozvánka na Deň otvorených dverí


Vianočný výlet v Bratislave


Vianočné tvorivé dielne v mestskom múzeu


Vianočná športová olympiáda


Fyzikálna show na UKF v Nitre aj so 6.B a 7.C


Zimná výzdoba školy


Vyhodnotenie súťaže "Oslava ľudských práv"


Memoriál J.Rezmuvesa


Moja správna voľba


Šaliansky Maťko


Týždeň tolerancie


Srdce na dlani


MO v basketbale žiačok a žiakov


Folklórna Sereď


Výstava DINOSAURIUM - výprava do druhohôr


Rodičovské združenie - OZNAM


Jablkové pele-mele


Hovorme o jedle


Zdravá výživa na škole


Pozvánka na Jablkové pele-mele


Informácie o školskej knižnici


Pripravujeme: Účasť na celoslovenskej súťaži "Hovorme o jedle!"


Memoriál I.Lipovského v malom futbale


Memoriál Dr. Ševečku v altetike


Je zdravé to, čo jeme?


Deň športu 4.A triedy


Jesenná výzdoba školy


Šírenie výsledkov projektu Comenius - Európsky deň jazykov


Dňa 1.10.2014 a na našej škole uskutoční Memoriál Dr. Ševečku v atletike


Európsky deň jazykov na našej škole


Zahájenie nového školského roka