Menu ...

 


Vyhodnotenie súťaže VŠETKOVEDKO

Celoslovenské kolo už 7. ročníka tejto vedomostnej súťaže sa uskutočnilo 1. decembra 2015. Dvadsať žiakov našej školy riešilo otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli: vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova.

Pri vyhodnotení súťaže sme sa dozvedeli, že do súťaže sa zapojilo 14 309 slovenských žiakov a preto nás milo prekvapilo umiestnenie našich žiakov.

Kto bol teda najúspešnejší z našich žiakov a získal titul Všetkovedka?

Domaracký Daniel – 4.B – 10. miesto
Gedeon David – 4.A – 14. miesto
Iracká Nicole – 4.A – 23. miesto
Gabriel Aleš – 3.C – 26. miesto
Kozmér David – 4.A – 37. miesto
Repa Šimon – 4.B – 40. miesto
Klačeková Martina – 3.A – 46. miesto

Ostatní zúčastnení žiaci získali diplom Všetkovedkovi učni.

Naši „Všetkovedkovia“ boli ocenení nielen pekným diplomom, ale dostali i drobný darček. Všetci im srdečne blahoželáme. Teší nás, že svojimi vedomosťami prispeli k šíreniu dobrého mena školy.

Mgr. Hana Čížová, koordinátorka súťaže

Fotogaléria