Menu ...

 


Prevencia šikanovania

Šikanovanie je problém, s ktorým sa stretávame aj na školách. Preto  žiaci 4. ročníka  absolvovali v mesiaci októbri  2015 stretnutia na tému „Prevencia proti šikanovaniu“, ktoré organizovala Mestská polícia v Seredi pod vedením pani Kapustovej. Hravou formou a rôznymi  aktivitami sa žiaci oboznámili s tým, čo to šikanovanie je, ako sa prejavuje, čo treba robiť, ak vidíme, že niekto niekoho šikanuje. Deti prejavili záujem o túto citlivú tému, aktívne sa zapájali do hravých aktivít ako Molekuly, Pes a mačka, atď. Získané vedomosti a zážitky budú uplatňovať vo svojom živote.

 

Fotogaléria