Menu ...

 


22. apríl Deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi a každoročne sa koná 22. apríla.

Každý rok oslavujeme Deň Zeme aj na našej škole. Tento deň je vhodnou príležitosťou na zamyslenie sa, aký ničivý dopad majú ľudia na životné prostredie. Tento rok sme začali s oslavou o niečo skôr. Žiaci školy sa zapojili do jarného upratovania na skrášlenie nášho okolia, ktoré sa konalo v dňoch od 18. do 22. apríla. Celý týždeň sme upratovali, čistili a zbierali odpadky v areáli školy. A že sa nám práca vydarila, svedčí o tom náš krásny a čistý areál. Aj na 2. stupni sa uskutočnilo viacero aktivít, ktorých cieľom bolo vzbudiť záujem o životné prostredie a aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Žiaci sa v tomto týždni zapájali do jarného upratovania, zalievali novo vysadené stromčeky (30 kusov javorov a 30 kusov tují). Členovia Enviro krúžku vyzbrojení rukavicami a vrecami sa rozhodli vyzbierať odpadky v okolí Váhu oproti parku.

Na Deň Zeme pani učiteľky primárneho vzdelávania pripravili pre svojich žiakov tematické  vyučovanie s rôznymi aktivitami na túto tému. Prváci odtlačkami svojich rúk vytvorili pekný plagát, zašívali ozónovú dieru. Druháci vyplňovali pracovné listy, vytvorili si krásne šiltovky s logom Dňa Zeme. Tretiaci tiež nezaháľali a vytvárali projekty. Žiaci 3.B triedy navštívili pani vychovávateľku Tulalovú. Boli pozrieť jej zvieratká koníka a kozičky, nakŕmili ich a upratali im dvor. Štvrtáci pracovali v skupinách, riešili pracovné listy, vytvorili si medaily ku Dňu Zeme, napísali želania pre našu Zem a zhotovili plagát o našej zemeguli.

Ďalšou aktivitou ku Dňu Zeme pre žiakov primárneho vzdelávania bol program  s názvom „Kam putujú odpady“, ktorý pre nás pripravil  Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Vhodnou názornou a zábavnou formou bol žiakom sprostredkovaný význam separovania odpadu a jeho recyklácie. Do jednotlivých aktivít sa žiaci aktívne zapájali. Naučili sa triediť odpad do správnych kontajnerov, dozvedeli sa, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu a že  nie všetko, čo nepotrebujeme treba vyhodiť. Všetkých pobavila „Skládka“.

Týždeň venovaný Dňu Zeme vyvrcholil na 2. stupni v piatok 22. apríla 2016 „Aktivitami ku Dňu Zeme". Žiaci jednotlivých tried postupne v časových intervaloch navštevovali 5 stanovíšť. Mikroskopmi pozorovali organizmy znečistených vôd, určovali pH nápojov alebo čistiacich prostriedkov používaných v domácnosti. Vo výtvarnej aktivite písali odkaz Zemi na krídla motýľa a z papierových rúk zhotovili strom. Pozreli si dokumentárny environmentálny film „Plastová planéta“. Na poslednom stanovišti im bolo prezentované modelovanie dažďa a čistenie vody od oleja. V prestávkach medzi návštevou stanovíšť vyzbierali odpadky v okolí školy. Žiaci 9. ročníkov vysádzali letničky v areáli školy a upravovali  okolie školy.

K dobrej nálade prispelo aj pekné počasie. Veríme, že sme Deň Zeme oslávili dôstojne a nemalou mierou prispeli k zlepšeniu nášho životného prostredia.

Mgr. Zuzana Kuciaková, Mgr. Eva Hradská

Fotogaléria