Menu ...

 


Kreatívne učenie tretiakov zo ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
v  Mestskom múzeu

Mestské múzeum v Seredi deťom tradične ponúka možnosť vyskúšať si tradičné, i netradičné techniky veľkonočných ozdôb. Približuje kultúrny, ale i sociálny význam ľudového umenia, viažuci sa k veľkonočnému obdobiu. Tieto inšpiratívne metódy vzdelávania prispievajú k poznaniu našej regionálnej ľudovej kultúry. Deti rozvinuli záujem o kultúrne tradície, využili výtvarnú kreativitu a manuálnu zručnosť. Každé dieťa si vlastnoručne vyrobilo vlastný výrobok, ktorý si ponechalo, pod vedením pani V. Boledovičovej, E. Bondorovej, K. Ďurišovej, M. Maszayovej, J. Kamasovej, M. Šimákovej a Klubu paličkovanej čipky Šoporňa. 

Návštevu tvorivých veľkonočných dielní sme spojili s prehliadkou aktuálnych výstav v Mestskom múzeu. Prezentačná výstava „Dotyky s umením“ žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, z tried pani I. Scherhauferovej a Evy Šmigrovskej, deti veľmi upútala. Výstava „A RÓZSA – RUŽA“ bola zaujímavá. 70 odrôd ruží z 19. storočia z rôznych krajín sveta obsahoval historický farebný obrázkový lexikón, do múzea ho darovala Hedviga Hupková zo Serede. Pani Mária Diková nám vysvetlila, že každý list s farebnou ružou založený v lexikóne bol zhotovený technikou - chromolitografiou, ktorú v 19. storočí používali umelecké inštitúcie na tlač. 

 Plní tvorivých nápadov, inšpirácií, informácií a sebarealizácie na vyrobení svojho veľkonočného výrobku sme poďakovali pani M. Dikovej za príjemne strávené piatkové dopoludnie.

Fotogaléria