Menu ...

 


Prírodovedno-vlastivedná exkurzia v Hlohovci

V dňoch 20. a 22. októbra 2015 sa žiaci 4.A,4.B, 4.C a 3.C zúčastnili exkurzie v Hlohovci. O Hlohovci sme vedeli len, že je to okresné mesto Trnavského samosprávneho kraja.  Teraz už budeme vedieť, že je tam aj hvezdáreň a planetárium a vlastivedné múzeum, ktoré sme navštívili.

Hvezdáreň a planetárium nesie meno M. R. Štefánika. Planetárium je priestor , v ktorom sa nad  hlavami návštevníkov na sférický strop premieta obraz nočnej hviezdnej oblohy. Okrem hviezd sú premietané i ďalšie viditeľné telesá, planéty, Mesiac, kométy, ale aj denná hviezda Slnko. Tajomný vesmír  zaujíma hádam každého z nás.  V programe pre deti  „Kamilka na potulkách vesmírom“ sme sa oboznámili so súhvezdiami severnej oblohy, so základnými poznatkami o Slnečnej sústave a tiež o pohyboch našej Zeme. Dozvedeli sme sa niečo nové o planétach , o ich mesiacoch, najviac ich má Jupiter, až 67. Kamilka nás zobrala aj na planétu Mars, pozorovali sme jej povrch. Nachádza sa tu najvyšší vrch našej Slnečnej sústavy sopka Olympus Mons, ktorá dosahuje výšku viac ako 21 km. Potom sme sledovali niektoré známe súhvezdia na nočnej oblohe : Malý a Veľký voz, Kasiopeja, Labuť, Pegas, a niektoré súhvezdia zverokruhu. Bolo to pútavé a zaujímavé putovanie.

Potom sme prešli do vlastivedného múzea, ktoré sídli vo františkánskom kláštore. Videli sme tam reprezentačnú miestnosť s historickým nábytkom, obrazmi, ktorá slúži aj ako obradná miestnosť. Prezreli sme si zbierku predmetov dennej potreby,  strojov a prístrojov, ktoré používali ľudia v dávnej dobe pri svojej práci. Oboznámili sme sa  aj so životom františkánskych mníchov. V expozícii Stavovce sme mali možnosť pozorovať živočíchy žijúce v našej oblasti, zaujali nás zbierky motýľov a chrobákov. Dievčatá zaujala výstava ženského oblečenia, krásne vyšívané kroje z tejto oblasti  a staré šlapacie šijacie stroje. Chlapcov viac zaujali staré vykopávky z obdobia pravekého a feudálneho osídlenia okolia Hlohovca, hlavne staré mince, kosti mamuta, hrob pochovaného človeka, predmety, ozdoby, zbrane a náradie, ktoré pred mnohými rokmi ľudia používali.

Bol to zaujímavý deň. Veľa sme sa toho dozvedeli a veľa sme toho aj videli. Spokojní, lebo sme si nakúpili aj rôzne suveníry, a plní zážitkov, sme sa vrátili domov. 

Mgr. Zuzana Kuciaková

Fotogaléria