Menu ...

 


Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ 2016

 V stredu 20.4.2016 sa konali v ZŠ Juraja Fándlyho Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ a osemročného gymnázia. Účastníkmi boli školy: ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jana Amosa Komenského, Cirkevná ZŠ sv.Cyrila a Metoda, Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi. Súťažilo sa  vo viacerých plaveckých disciplínach.

Za 1. stupeň sa pretekov zúčastnili:

Karolína Velická 2.B, Adam Kalinay 3.A, Tereza Lehocká 3.A, Michal Mikuš 3.A, Simona Škreková 3.A, Kira Zoe Straková 3.C, Nicol Iracká 4.A, Gréta Braunová 4.B, Samuel Velický 4.B, Martin Sklenár 4.C, Petra Velčická 4.C.
Umiestnenie :  

25 m voľný spôsob:
1.miesto – Samuel Velický
25 m prsia:
1.miesto – Mikuš Michal  
3.miesto – Samuel Velický
25 m znak :
3.miesto – Samuel Velický

Za 2. stupeň sa pretekov zúčastnili:

Adrián Peregrin5.A,  Jozef Šándor 5.A, Andrej Mikuš 5.A, Viktor Rychtárik  5.A, Timotej Hodúr 5.B,  Sofia Nela Tóthová 5.B, Rebeca Ďuračková 5.B, Nina Kopajová 6.A , Nina Dudonová 6.C, Natália Sklenárová 7.A, Laura Holíčová 7.A, Simona Príbelová 7.A Paulína Zajková 7.B, Simon Čáčaný 7.B,  Sebastian Chmelár 7.B, Alex Práznovský 8.A, Matej Rajninec  8.A

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Umiestnenie

II. stupeň 5.- 6. ročník chlapci:  25 m voľný spôsob:  3.miesto - Timotej Hodúr

                                                         25 m prsia :3.miesto - Andrej Mikuš
II. stupeň 5.- 6. ročník dievčatá:25 m znak :3.miesto -Sofia Nela Tóthová

II. stupeň 7.- 9. ročník dievčatá:50 m prsia: 3.miesto- Paulína Zajková

 

ŠTAFETY:

Štafeta 4×25 m voľný spôsob 5. - 6. ročník chlapci: 2.miesto -  Timotej Hodúr, Andrej Mikuš, Viktor Rychtárik, Jozef Šándor

Štafeta 4×25 m 5. – 6. ročník dievčatá: 3.miesto – Nina Dudonová, Rebeca Ďuračková, Nina Kopajová, Sofia Nela Tóthová

Štafeta 4×50 m  7. - 9. ročník dievčatá: 2.miesto- Laura Holíčová , Simona Príbelová, Natália Sklenárová , Paulína Zajková

Štafeta 4×50 m  7. - 9. ročník chlapci: 3.miesto -  Simon Čáčaný, Sebastian Chmelár, Alex Práznovský, Matej Rajninec

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                           Mgr.Ľ.Holičková, Mgr.M.Ludviková

Fotogaléria