Menu ...

 


Oznam

 Rada rodičov oznamuje zákonným zástupcom žiakov,
že rodičovské združenie sa uskutoční 19.11.2014 (streda):

triedy 1. – 4. ročníkov – o 16.00 h (budova A)

triedy 5. – 9.ročníkov - o 17.00 h (budova B)

 Zároveň pozývame triednych dôverníkov na zasadnutie Rady rodičov
–  18.11. 2014 o 17.00 h. v zborovni v budove A.