Menu ...

 


Oceňovanie víťazov

 Dňa 14. 6. 2016 sa vo veľkej zasadačke MSÚ v Galante konalo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl olympiád a súťaží žiakov ZŠ a osemročných gymnázií. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste spomedzi všetkých účastníkov matematickej, fyzikálnej, chemickej, biologickej, geografickej olympiády a olympiády z anglického a nemeckého jazyka si boli prevziať ocenenie vo forme diplomu a nákupnej poukážky. Ocenení boli aj víťazi súťaže Európa v škole.

Medzi ocenenými boli aj žiaci našej školy.

Žiak 9. A triedy Martin Krivošík získal dve ocenenia. Za prvé miesto v okresnom kole olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 1B a za tretie miesto v okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z9.

Žiačka 6. B triedy  Dominika Dubayová získala ocenenie za druhé miesto v matematickej olympiáde v kategórii Z6.

Žiak 6. C triedy Viktor Tamaškovič získal ocenenie za druhé miesto v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii E ZOO.

Žiačky 6. B triedy Tamara Krivošíková a Natália Hrdlicová získali ocenenie za druhé miesto v okresnom kole súťaže Európa v škole za kolektívnu umeleckú prácu.

Všetkým oceneným srdečne blahoželá kolektív pedagógov a žiakov školy !

Fotogaléria