Menu ...

 


Oznam

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom žiakov,
že dňa
18.januára 2016 v (pondelok) sa uskutoční rodičovské združenie
formou konzultácií v čase od
15,30 do 17,00 hod.