Menu ...

 


Vybíjaná žiačok ZŠ - obvodné kolo

Dňa 16.1.2015 sa uskutočnilo na našej škole obvodné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ.

Výsledky kola:
ZŠ J.A. Komenského - ZŠ Juraja Fándlyho
12:9 (5:4,7:5)
Gymnázium Vojtecha Mihálika - ZŠ Vinohrady nad Váhom
8:9 (5:3,3:6)
ZŠ Šintava - ZŠ J.A. Komenského
16:10 (8:3, 8:7)
ZŠ Vinohrady nad Váhom - ZŠ Juraja Fándlyho
5:13 (3:6, 2:7)
Gymnázium Vojtecha Mihálika - ZŠ J.A. Komenského
9:15 (4:9, 5:6)
ZŠ Šintava - ZŠ Juraja Fándlyho
14:8 (5:5, 9:3)
ZŠ Vinohrady nad Váhom - ZŠ J.A. Komenského
9:16
(4:7, 5:9)
ZŠ Šintava - ZŠ Vinohrady nad Váhom
19:7
(10:3, 9:4)
Gymnázium Vojtecha Mihálika - ZŠ Juraja Fándlyho
13:10 (6:8, 7:2)
ZŠ Šintava - Gymnázium Vojtecha Mihálika
13:12 (8:6, 5:6)

Konečné poradie:
1. ZŠ Šintava
2. ZŠ J.A. Komenského
3. ZŠ Juraja Fándlyho
4. Gymnázium Vojtecha Mihálika
5. ZŠ Vinohrady nad Váhom

Prvé dve družstvá postúpili do okresného finále, ktoré sa bude kona 29.1.2015 v Galante.