Menu ...

 


Vyhodnotenie súťaže „ Oslava ľudských práv“

Žiaci našej školy spolu s pani učiteľkami sa zapojili do súťaže, ktorú organizovala Mestská polícia v Seredi – Oslava ľudských práv – literárna tvorba, Obraz ľudských práv v nás – výtvarná tvorba. Dňa 10.12.2014, kedy si pripomíname aj Deň ľudských práv , sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie týchto súťaží v Kine Nova Sereď.

Ocenení žiaci – výtvarná tvorba:
Natálka Nappelová 3.B,
Erik Škoda 3.C,
Katarína Hanáková 2.C,
Dominika Dubayová
a Tamarka Krivošíková 5,B.

Ocenení žiaci – literárna tvorba:
Tomáš Javor 4.A,
Viktória Makovcová, Erik Lastovka 7.B,
Dominika Janáčková 7.B, B
arbora Suchoňová 7.B

Mgr. D.Kuričová

Fotogaléria