Menu ...

 


„Po stopách J. C. Hronského“

Rozprávky patria k deťom a hlavne veselé rozprávky. Deti ich radi čítajú. V tom ich podporujeme aj v škole.

Žiaci 4. ročníka si na hodinách literárnej výchovy prečítali rozprávkovú knihu Smelý Zajko od J. C. Hronského. Po jej prečítaní sa 18 vybraných žiakov zúčastnilo 19. mája literárnej súťaže „Po stopách J. C. Hronského“. Súťaž sa uskutočnila pri príležitosti 120.výročia narodenia tohto významného spisovateľa. Konala sa pod záštitou Matice slovenskej v priestoroch školskej knižnice a podporila ju svojou účasťou aj jej predsedníčka PaedDr. Slávka Kramárová. Bola členkou poroty spolu s p. učiteľkami Kuričovou a Kuciakovou.

Súťaž, ktorú pripravila pani učiteľka Čížová, sa skladala z troch kôl. Žiaci pracovali v skupinách a zvolili si aj svojho hovorcu, ktorý po vzájomnej dohode odpovedal na otázky. V prvom kole si žiaci prečítali text o živote a tvorbe J. C. Hronského a odpovedali na pripravené otázky v pracovnom liste. V druhom kole si zmerali sily v tom, ako pozorne čítali knihu Smelý Zajko. Každá skupina odpovedala na päť otázok, ktoré si predtým vylosovali.  V treťom kole si preverili svoju zručnosť a najmä schopnosť vzájomnej spolupráce. Úlohou bolo čo najrýchlejšie poskladať rozstrihaný obrázok knižky Smelý Zajko. Žiakom sa veľmi darilo.  Ukázali, že vedia čítať s porozumením, veľa si toho zapamätajú a sú šikovní.

Pani učiteľky súťaž spravodlivo vyhodnotili.

1.      miesto: Richard Irsák, Daniel Domaracký, Tomáš Ollé

2.      miesto: David Kozmér, Stella Schmidt, Viktória Kolenčíková

3.      miesto: Michaela Zlejšia, Ľuboš Pastorek, Michaela Mészárosová

Žiaci dostali diplomy a pekné knihy, ktoré zakúpila Matica slovenská z finančnej podpory Mesta Sereď.

Súťaž bola nielen poučná, ale i zábavná. Svedčili o tom usmiate a spokojné tváre všetkých súťažiacich.

Mgr. Hana Čížová a Mgr.Zuzana Kuciaková
 

Fotogaléria