Menu ...

 


SUDOKU

Dňa 13.5.2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Sudoku.

Zúčastnilo sa ho 19 žiakov 3. a 4. ročníka .

Výsledky:
1. miesto:  Nina Kiradžievová        4.B
2. miesto: Viktória Menezesová    3.C
3. miesto: Tomáš Javor                 4.A 

Do oblastného kola okrem týchto žiakov postupujú aj žiaci:
Matúš Baša         3.A
Bruno Štibrány     3.A
Šimon Vozárik      4.A
Andrej Mikuš        4.A

Srdečne blahoželáme !

Zapísala: Mgr. Zuzana Kuciaková, Mgr. Ľubica Holičková