Menu ...

 


Návšteva v Domove dôchodcov  v Seredi

" Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj všetko", píše sa v jednej básni.

Úctu si zaslúžia aj dedkovia aj babky, starkí aj starké.

Október  je  mesiacom úcty k starším. Stalo sa už tradíciou na našej ZŠ Jana Amosa Komenského, že práve v tomto mesiaci prichádzame do Domova dôchodcov, aby sme potešili krátkym programom . Žiaci z 2.C, 3.A a 4.A triedy dňa 27.10.  zavítali do Domova dôchodcov s malou kytičkou, ktorú uvili z básničiek, pesničiek a hudby.

Fotogaléria