Menu ...

 


Noc s Andersenom  2016

Pravidelne sa zúčastňujeme akcie Noc s Andersenom. Nebolo tomu inak ani tento rok. Akcia sa uskutočnila v noci z 1. na 2. apríla. Zúčastnili sa jej žiaci II.C, IV.A  a IV.B  triedy pod vedením pani učiteliek  Martinkovej, Kuciakovej a Kuričovej.

O 18-tej hodine  sme zakývali rodičom a vybrali sme sa za rozprávkovým dobrodružstvom do našej školy. Najprv sme si v triede porozkladali spacáky, odtlačkom prsta  spečatili prísahu a dostali preukazy. V školskej knižnici nám pani učiteľky prečítali známe rozprávky  H.Ch.A ndersena, a to Palculienka, Škaredé káčatko a Malá morská víla. Pozorne sme počúvali, aby sme potom vedeli vyriešiť  kvíz o týchto rozprávkach.  Chutná pizza nám dodala sily pri riešení úloh v triedach.  Pracovali sme v skupinách,  skladali sme puzzle s rozprávkami, riešili krížovky, tvorili názvy rozprávok z novinových písmen, robili akrostich o pánovi Andersenovi. V tvorivej činnosti sme vyrábali snehov é vločky pre kráľovnú , navrhovali  šaty pre cisára, navliekali perly . V telocvični sme zdatne zdolávali ďalšie úlohy na stanovištiach. Na kruhoch sme lietali z kvietka na kvietok ako Palculienka, chodili naširoko s plutvami ako škaredé káčatko, balili veci do  lietajúceho kufra, v gumákoch ako pastier svíň sme pásli  svoju čriedu, pospájaní za ruky prevliekali obruč – perly morskej panny  a skladali z vrchnáčikov názvy postáv zo Snehovej kráľovnej. Čakal nás ešte nočný pochod s baterkami po škole, hľadali sme každá trieda indície k rozprávkam. Bolo to naozaj tajomné. Nakoniec umyť zúbky, obliecť pyžamko a šup do spacáčikov. Ešte rozprávka na dobrú noc a sladké sníčky.  Ráno po raňajkách sme dostali certifikáty za úspešné absolvavanie Noci s Andersenom  a rozišli sme sa plní nových zážitkov.

Poďakovanie za úspešný priebeh Noci s Andersenom patrí pani učiteľkám za prípravu, rodičovskej rade za finančný príspevok a Pizzerii AB za chutnú pizzu

Mgr. Zuzana Kuciaková

Fotogaléria