Menu ...

 


Slávik Slovenska

V apríli sa každoročne konajú vo všetkých základných a umeleckých školách, školské kolá speváckej súťaže Slávik Slovenska. Nebolo tomu inak ani u nás.

Vo štvrtok 23.apríla sa stretli žiaci našej školy a zmerali si sily v speváckych výkonoch. Spievali dve ľudové piesne z tohtoročného spevníka, ktorý bol pestrý. Najväčšiu účasť mala prvá kategória, teda žiaci prvých až tretích ročníkov, potom kategória štvrtých až šiestych ročníkov. V tretej kategórii od siedmeho po deviaty ročník súťažili iba tri dievčatá. Rozhodovanie poroty, v zložení p. uč.  Krčmárik, p. uč. Martinková a p. uč. Sabová, nebolo najľahšie, lebo všetci sa veľmi snažili. Rozhodli nasledovne:

I.kategória      1. miesto - Katarína Hanáková, II.C

                        2. miesto – Ondrej Koštial, III.C

                        3. miesto – Alex Barienčík, I.C

II.kategória     1. miesto – Nikoleta Skladaná, V.B

                        2. miesto – Tereza Gablíková, VI.B

                        3. miesto – Samuel Hujo, IV.C

III.kategória    1. miesto – Sabína Ajdarovič, IX.A

                        2. miesto – Anna Mária Kocevová, VIII.B

                        3. miesto – Alida Šiatinská, VII.B

Víťazi nás budú reprezentovať v okresnom kole v Galante 5.mája. Všetkým budeme držať palce a zároveň blahoželáme víťazom školského kola.

Fotogaléria