Menu ...

 


Folklórna Sereď je za nami

V Centre voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského sa uskutočnil 5.novembra  už 8.ročník súťaže v speve slovenskej ľudovej piesne pod názvom Folklórna Sereď. Súťaž organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so ZŠ Jana Amosa Komenského  za finančnej  pomoci Mesta Sereď. Ako každý rok, aj tento sa tešila záujmu najlepších spevákov viacerých škôl. Spolu ich súťažilo 23, konkrétne zo ZŠ  s MŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ s MŠ Šintava, ZŠ Dolná Streda,  ZŠ Jana Amosa Komenského, Gymnázia V. Mihálika a Obchodnej akadémie v Seredi. Súťažilo sa v 3 kategóriách: žiaci 1.stupňa, 2.stupňa a študenti SŠ. Spevákov posudzovala 3-členná porota v zložení  Mgr.  Delinčáková, Mgr. Krčmáriková a Mgr. Horniak, ktorá mala neľahkú úlohu.

Poradie:
1. kategória: 
1. Katrin Virágová,
2. Katarína Hanáková,
3. Silvia Ščevíková                                                                                

2. kategória: 
1. Lucia Štrpková,
2. Tereza Gablíková ,
2. Mária Palacková,
3. Sabína Klapuchová

3. kategória: 
1. Andrea Suttoová,
2. Simona Matulová,
3. Janka Remiášová

Ocenení dostali okrem diplomu ako cenu poukážky v hodnote 9€, 7€ a 5€ na nákup kníh, všetci súťažiaci dostali malú sladkosť. Touto cestou ďakujem porotcom, ale aj pani vychovávateľkám Alene Kiradžievovej a Táni Levkovej za pomoc pri príprave súťaže.

Slávka Kramárová, predsedníčka MO MS a učiteľka školy

Fotogaléria