Menu ...

 


Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov

Dňa 10. januára 2015 sa dvere našej školy otvorili pre rodičov a ich budúcich prvákov. Uskutočnili sme , ako každoročne, Deň otvorených dverí.
Záujem zo strany rodičov bol veľký. Rodičov  s deťmi privítala p.zást. Mgr. Čížová. Potom si rodičia v sprievode p.učiteliek prezreli celú budovu primárneho vzdelávania - triedy, odborné učebne / jazyková, multimediálna, počítačová, výtvarná výchova, náboženská výchova / triedy pre ŠKD, telocvičňu. Pani učiteľky podali rodičom všetky informácie, ktoré ich zaujímali. Pri odchode dostali deti darčeky.
Ďakujeme všetkým rodičom a  detičkám , že k nám zavítali.

 Kolektív učiteliek primárneho vzdelávania.

                                                                                              Mgr. D.Kuričová

Fotogaléria