Menu ...

 


Deň otvorených dverí

Od 11. apríla do 16. apríla naša škola Jana Amosa Komenského v Seredi privítala v rámci Dňa  otvorených dverí predškolákov z MŠ Komenského A, MŠ Komenského B1, MŠ Komenského B2, MŠ Murgašova, MŠ Podzámska, MŠ Pažitná a MŠ Dionýza Štúra.  Deti s pani učiteľkami navštívili našich prváčikov, ktorí im ochotne prepožičali školské lavice a stoličky. V nich si vyskúšali vyriešiť zaujímavé úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky z prvého ročníka. Naučili sa aj nové básničky a piesne. V telocvični si deti precvičili svoju šikovnosť v rôznych disciplínach a vyjašili sa pri tanci. V školskom klube detí budúcim prvákom pani vychovávateľky poukazovali priestory, v ktorých trávia školáci svoj voľný čas po vyučovaní. Na záver sa pohrali v našej novej klubovni, kde na deti čakalo množstvo hračiek a hier.

Deťom sa v našej škole veľmi páčilo a využili možnosť  priviesť  svojich rodičov v sobotu 16. apríla, kedy sa konal Deň otvorených dverí nielen pre predškolákov, ale aj pre ich rodičov a príbuzných. Každá rodinka mala svoju sprievodkyňu – pani učiteľku, vychovávateľku, ktorá im počas prehliadky školy ochotne odpovedala na všetky otázky. Počas DOD si prezreli  triedy, telocvične, školskú knižnicu, jazykové učebne, učebne na výučbu informatiky, školský klub detí. Na záver si v príjemnom prostredí nášho areálu školy deti spoločne s rodičmi zacvičili v novom FIT parku.

Mgr. Miroslava Fabová

Fotogaléria