Menu ...

 


Výtvarná súťaž

Žiaci niektorých tried / 2.A,C, 3.B, 4.A,C, 5.B / sa zapojili do výtvarnej súťaže  Tento strom sa mi páči . Súťaž vyhlásil Dom Matice slovenskej v Galante a Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov Galanta. Cieľom súťaže bolo zvyšovať záujem detí  o prostredie, ktoré nás obklopuje a vytvára náš vzťah k prírode ako celku. Počet  zaslaných prác pre jednotlivé kategórie bol žiaľ obmedzený.

Zaslané práce:

B kateg. (7 - 10 ročné deti):
Klačeková Martina 2.A 
Lorenc Peter 2.C
Ivančíková Monika 3.B
Žigová Nina 3.B

C kateg. (11 - 15 ročné deti):
Krivošíková Tamara 5.B
Gavelda Martin 5.B
Forro Peter Ján 5.B
Marková Zuzana 5.B