Menu ...

 


Nové knihy pre školskú knižnicu ZŠ J.A.Komenského

Na našej škole už niekoľko rokov úspešne funguje školská knižnica, v  ktorej robíme veľa zaujímavých aktivít.  Žiaci si ju obľúbili a mnohí ju aj často a radi navštevujú, požičiavajú si knihy, ale hlavne čítajú! Preto knižničný fond neustále dopĺňame a obnovujeme, vyberáme vhodné knihy, ale počúvame aj našich čitateľov, čo by si tu chceli nájsť. Darí sa nám to aj s podporou a ústretovosťou Rady rodičov, ktorá nám pomáha pri nákupe kníh do knižnice, ale aj kníh ako cien na recitačné súťaže.

Patrí im veľké ďakujeme!

                                                                I.Bohušová

Fotogaléria