Menu ...

 


Stretnutie v družobnej škole

V rámci športovo – metodického dňa v piatok, 25. septembra 2015, 8 pedagógov a 27 žiakov ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi, navštívilo družobnú školu ZŠ Smíškova v Tišnove.   

Pán riaditeľ Mgr. Michal Komprs nás vrúcne privítal v zrekonštruovanej škole. Je položená v čarovnom prostredí mestského parku. Školou sa niesla príjemná, kľudná, rodinná atmosféra. Prezreli sme si nové priestory – triedy, odborné učebne, bezbariérový prístup do všetkých častí školy. Naši českí kolegovia pripravili bohatý pracovný program. V prvom ročníku sme mali možnosť vidieť žiačikov, ktorých pán učiteľ učil modernou výukou prostredníctvom digitálnej technológie. Hodinu českého jazyka spestril hudobnou vsuvkou v hre na gitare. Vo štvrtom ročníku sme taktiež videli hodinu češtiny, kde pani učiteľka ukázala rôzne formy a metódy vyučovania. S deťmi sme sa aj zabavili – vzájomne sme sa vyskúšali v jazykových hlavolamoch. Zistili sme, že nemáme jazykovú bariéru a vzájomne si bez problémov rozumieme. Zúčastnili sme sa aj na otvorenej hodine zemepisu v 7. ročníku, kde si žiaci pomocou pracovného listu a interaktívnej tabule opakovali poznatky o Amerike. Na hodine prírodopisu, rovnako v 7. ročníku, žiaci prezentovali svoje projekty o hlavonožcoch. Českí aj slovenskí pedagógovia si vzájomne vymenili skúsenosti v oblasti výchovy, vzdelávania, komunikovali o školských systémoch oboch krajín.            ZŠ Smíškova kladie dôraz na rozvoj športových zručností. Dostatok pohybu patrí k základným podmienkam zdravia a k udržaniu dobrej kondície. Pravidelné športovanie  je na oboch školách prioritu, uvoľňuje napätie, zlepšuje imunitný systém. Zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň ZŠ Smíškova Mgr. Věra Dvořáčková usporiadala spolu s kolegyňami športový deň. Žiaci ZŠ Smíškova Tišnov a ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď svoje športové schopnosti dokázali v rôznych športových disciplínach. Žiaci si zmerali sily počas športového dopoludnia  v atletike. Výsledky v jednotlivých disciplínach boli nasledovné:          

Tišnov – umiestnenie:                        Sereď – umiestnenie:                        
- 60 m:              
žiaci:               1. a 2. miesto              žiaci :               3. a 4. miesto                                                 
žiačky:            1. a 2. miesto              žiačky:             3. a 4. miesto                                    -  diaľka:                       
žiaci:               1. a 4. miesto              žiaci :               2. a 3. miesto                                                 
žiačky:             1. a 3. miesto              žiačky:             2. a 4. miesto             
 -   výška:            
žiaci:               1. a 3. miesto              žiaci :               2. a 3. miesto                                                 
žiačky:            1. a 2. miesto              žiačky:             3. a 4. miesto                        
-  guľa:                       
žiaci:               1. a 4. miesto              žiaci :               2. a 3. miesto                                                 
žiačky:            3. a 4. miesto              žiačky:             1. a 2. miesto 
-  štafeta:                       
žiaci:               1. miesto                     žiaci :               2. miesto                                                       
žiačky:            1. miesto                     žiačky:             2. miesto                    
-  800 m:                   
žiačky:            2. a 3. miesto              žiačky:            1. a 4. miesto            
-   1 000 m:       
žiaci:               1. a 2. miesto              žiaci :              3. a 4. miesto                  

Odpoludnia sa konali športové hry.             
Dievčatá zo ZŠ Smíškova podali super výkon v basketbale, keď zvíťazili nad dievčatami zo ZŠ Jana Amosa Komenského 55 : 23.   

Vo futbale sa viac darilo chlapcom zo Serede, vybojovali si výkonom 5 : 2 víťazstvo nad Tišnovom.

Výborným kolektívnym výkonom si prvenstvo získali florbalistky zo ZŠ Smíškova, ktoré porazili dievčatá zo ZŠ Jana Amosa Komenského 6 : 0. Chlapci z Tišnova mali celý čas hru vo florbale pod kontrolou. Efektívnou hrou si pripísali prvenstvo nad Sereďou výsledkom 5 : 2.    
                                        
Všetky deti podali počas celého dňa dobré výkony a vzorne reprezentovali svoju školu. Svojimi výsledkami motivovali svojich spolužiakov. Veríme, že budúci rok zabojujú o čo najlepší výsledok v jednotlivých športových disciplínach.                                                                                                                                  
Po vyhodnotení športových aktivít nastal čas odchodu. Družobné stretnutie bolo nielen o športe, ale i o komunikácii a spoznávaní ľudí, krajiny. Večer sme sa rozlúčili s našou „českou partnerskou rodinou“ a plní zážitkov z celého dňa, nových priateľstiev a pekných spomienok sme sa vrátili domov, na Slovensko. Tešíme sa na najbližšie stretnutie s našimi českými kolegami a žiakmi. Ďakujeme našej družobnej škole a kolegom za priateľské stretnutie a príjemný deň.

                                                          Pedagogičky ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
 

Fotogaléria