Menu ...

 


Branný viacboj

Naša škola ako tradičný účastník tejto súťaže sa zúčastnila najprv dňa 13.5.2015 obvodného kola na ZŠ J.Fándlyho Sereď.
Naše družstvá skončili na 4. a 5.mieste a medzi jednotlivcami sa umiestnil Andrej Švehla na 1.mieste.

Všetci postúpili na krajské kolo.

Krajské kolo sa konalo dňa 21.5.2015 v Budmericiach.
Tu boli vybraní tí najlepší a takto zložené družstvo skončilo na 3.mieste, čím si zabezpečili postup na majstrovstvá Slovenska v brannom viacboji, ktoré sa uskutoční 20.6.2015 v Gbelcoch.

Držíme palce!