Menu ...

 


Cesty za poznaním minulosti

Siedmy ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže  pod týmto názvom vyhlásilo vo februári 2015 Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Určená bola deťom základných, stredných, špeciálnych  a umeleckých škôl a konala sa pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny a 71.výročia SNP. Záštitu nad organizáciou prevzala Kancelária prezidenta SR - pracovisko Banská Bystrica. Cieľom súťaže je podpora kreativity detí a mládeže tak, aby dokázali transformovať svoje sny, túžby a vízie do literárnej a výtvarnej podoby a súčasne pestovať v mládeži pozitívny vzťah k národným dejinám.

Základná škola Jana Amosa Komenského poslala do súťaže 17 literárnych a výtvarných prác. Keďže súťaž bola len jednokolová, víťazi boli vyberaní zo zaslaných prác z celého Slovenska. V obrovskej konkurencii získala žiačka 7.C triedy Alexandra Buchová 2.miesto v kategórii žiakov 5.- 9. ročníka za literárnu prácu na tému Najlepší deň môjho života.

Ocenenia sa víťazom odovzdávali priamo v Múzeu SNP v Banskej Bystrici 11.júna 2015. Tejto veľkolepej akcie sa zúčastnili nielen víťazi, usporiadatelia, ale aj odborná porota.

Ocenené práce sú momentálne vystavené v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, čím sa vytvára mladým talentom priestor na prezentáciu vlastnej práce a dostávajú sa do povedomia laickej i odbornej verejnosti v oblasti výtvarného a literárneho umenia. O niektorých z nich ešte určite budeme počuť. Dúfajme, že Alexandra Buchová bude jednou z nich.

Držíme jej palce!

                                                                                                                        DB

Alexandra Buchová - Najlepší deň môjho života