Menu ...

 


Návšteva dopravného ihriska v Galante

Tak ako každý rok, v tomto období,  žiaci primárneho vzdelávania navštívili dopravné ihrisko TERKAR v Galante. V dňoch od 21.4. do 23.4. 2015 sa na dopravnom ihrisku vystriedalo asi 250 detí.

Ráno nás privítali milí inštruktori dopravného ihriska. Rozdelili sme sa do skupín. Niektorí žiaci jazdili na kolobežkách iní na bicykloch. V praxi sme si vyskúšali prejazd križovatkami, zvládali sme aj kruhové objazdy, riadili sa podľa svetelnej signalizácie. Potom sme sa presunuli do učebne a tam sme si zopakovali teoretické vedomosti zo značiek a dopravných situácií. Za vedomosti, ktoré sme predviedli a za šikovnosť a disciplinovanosť sme od inštruktorov dostali pochvalu. Plní nových poznatkov a zážitkov sme sa vracali do školy.

Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov. To sa nám na dopravnom ihrisku darí.

                                                 Za žiakov a učiteľov – Mgr. Zuzana Kuciaková

Fotogaléria