Menu ...

 


Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ 2015

 V stredu 22.4.2015 sa konali v ZŠ Juraja Fándlyho Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní žiakov ZŠ a osemročného gymnázia. Účastníkmi boli školy: ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jana Amosa Komenského a Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi. Súťažilo sa  vo viacerých plaveckých disciplínach.

Naši žiaci pod vedením p. uč. Holičkovej a p. uč. Válkyovej.sa veľmi snažili a dosiahli pekné úspechy, za ktoré im ďakujeme.

Výsledky súťaží:

I. stupeň chlapci :  

25 m voľný spôsob:
1.miesto – Mikuš Andrej – 4.A
2.miesto – Hodúr Timotej Fridrich – 4.B
3.miesto – Velický Samuel – 3.B

25 m prsia:

1.miesto – Mikuš Andrej – 4.A
2.miesto – Novák Gabriel – 4.C
3.miesto – Mikuš Michal – 2.A

25 m znak :

2.miesto – Mikuš Andrej – 4.A
3.miesto – Hodúr Timotej Fridrich – 4.B

I. stupeň dievčatá: 

25 m voľný spôsob:
3.miesto – Tóthová Nela Sofia – 4.B

25 m prsia:

3.miesto – Tóthová Nela Sofia – 4.B

25 m znak:

1.miesto – Tóthová Nela Sofia – 4.B 

II. stupeň 5.- 6. ročník chlapci : 

25 m voľný spôsob:  
1.miesto – Chmelár Sebastián – 6.B 
II. stupeň dievčatá 5.- 6. ročník:

25 m voľný spôsob:

2.miesto – Pretáková Ema – 5.C

25 m prsia :

3.miesto – Dudonová Nina – 5.C

25 m znak :

1.miesto – Pretáková Ema – 5.C

II. stupeň 7. – 9. ročník chlapci: 

50 m prsia :
1.miesto – Iracký Samuel – 9.A

50 m znak :

3.miesto – Čermák Adam – 8.A

ŠTAFETY:

Štafeta 4×25 m voľný spôsob 5. – 6. ročník chlapci:
3.miesto -
Chmelár Sebastián – 6.B,
Javor Filip – 6.B,
Sakmár Jakub – 5.B, 
Drábík Marián – 5.B

Štafeta 4×25 m voľný spôsob 5. – 6. ročník dievčatá:
3.miesto - 
Pretáková Ema – 5.C,
Dudonová Nina – 5.C,
Sklenárová Natália – 6.A,
Pauliková Paula – 5.C

Štafeta 4×25 m voľný spôsob 7. – 9. ročník chlapci:
2.miesto - 
Iracký Samuel- 9.A,
Práznovský Alex – 7.A,
Rajninec Matej – 7.A,
Weiss Richard – 9.A

Všetkým zúčastneným patrí pochvala za bojovnosť a snahu, ktorou sa prezentovali počas jednotlivých výkonov v bazéne. Vyzdvihnúť treba najmä tých žiakov, ktorí súťažili vo viacerých disciplínach.

 Mgr. Hana Čížová, zást. riad. pre primárne vzdelávanie

Fotogaléria