Menu ...

 


Vianočná športová olympiáda

Dňa 19.12.2014 si žiaci 4.B triedy prichystali Vianočnú športovú olympiádu pre žiakov 1.ročníkoch. Štvrtáci sa rozdelili  do skupín a  pripravili po jednej disciplíne.

1.   1. Beh okolo vianočných stromčekov
2. Pečenie vianočného kapra
3. Skok na ľadovú kryhu
4. Prenášanie darčekov
5. Hod snehovou guľou

Každý prváčik  prekonával päť  aktivít. Po sčítaní bodov skončili na 1.mieste 1.A, na 2.mieste 1.C a na treťom mieste 1.B. Súťažiaci okrem diplomov dostali  lízanku, perník a medailu.

Za perníky veľmi pekne ďakujeme mamičke p. Benciovej.

 PaedDr. Jana Očenášová

 

Fotogaléria