Menu ...

 


Z rozprávky do rozprávky na ZŠ J.A.Komenského

Mesiac marec sa nám už tradične spája s knihou a naším  najznámejším rozprávkarom  Pavlom Dobšinským. Na jeho počesť je preto 16.marca  -  Deň ľudovej rozprávky.

Preto sme sa práve v marci rozhodli pozvať k nám do školy, našej peknej školskej knižnice, predškoláčikov s pani učiteľkami. Pozvanie prijali MŠ Komenského A, MŠ Komenského B1, MŠ Komenského B2, MŠ Podzámska, MŠ Murgašova, MŠ  Pažitná a MŠ D.Štúra.

Pre budúcich školákov sme si pripravili rozprávkové aktivity s rozprávkou Tri prasiatka. V knižnici sme im najskôr poukazovali knižky, naše šikovné žiačky Lea, Zuzka, Veronika  a Emka im prečítali rozprávku a začali sa aktivity. Prvá úloha bola zložiť z obrázkov dej rozprávky, potom sme si rozdelili herecké úlohy a už sa hralo! Po takýchto náročných úlohách ešte deti čakal pracovný list, kde ukázali svoj postreh a dokreslili prasiatka podľa predlohy. Ako malú odmenu si odniesli omaľovanku, ktorú si viacerí dokonca sami podpísali J.

Všetky detičky boli veľmi šikovné a naučené pekne pracovať. Ďakujeme za návštevu!

Ingrid Bohušová

 

Fotogaléria