Menu ...

 


ZŠ Jana Amosa Komenského má strieborných slávikov
 z okresného kola v Galante.

V utorok 10. mája 2016 nám v Galante „pršalo šťastie.“

Naši víťazi školského kola Alex Barienčík z II.C, Nikolka Skladaná VI.B  a Terezka Gablíková VII. B odchádzali zo zamračenej Serede do upršanej Galanty na okresné kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska 2016.“ Pekne oblečení, v krojoch  a v dobrej nálade (nerozhodil nás ani problém so silónkami J) sa zapísali, vylosovali si poradie a za sprievodu akordeónu sa s pánom učiteľom ZUŠ Adriánom Lukácsom rozospievali. Súťažilo sa v troch kategóriách,  tak ako v školských kolách. Spolu súťažilo 35 malých spevákov s krásnymi zvonivými hlasmi. Konkurencia bola dosť silná, ale my sme si verili.  Všetci speváci zaspievali dve ľudové piesne. Jednu so sprievodom hudobného nástroja a jednu bez sprievodu. Vystúpenie našich bolo veľmi pekné, bezchybné a suverénne. Hodnotenie poroty však „trošku skreslené“, ale.... patria nám strieborné miesta. Veľmi sa z toho tešíme!

Gratulujeme striebornému Alexovi, striebornej Nikolke a striebornej Terezke J.

Chceme sa veľmi pekne poďakovať za čas a prípravu našich spevákov pánu učiteľovi hudobnej výchovy Marošovi Krčmárikovi a Ivete Urbanovej. Pánu učiteľovi ZUŠ Adriánovi Lukácsovi za hudobný sprievod na akordeón.

Jana Martinková

Fotogaléria