Menu ...

 


ŠALIANSKY   MAŤKO
súťaž v prednese slovenskej povesti

2. a 3. kategória 

Šaliansky Maťko – 2. a 3. kategória

O šikovnosti našich žiakov sme sa presvedčili aj v školskom kole súťaže Šaliansky Maťko, ktorá sa  uskutočnila  24.11.2015 v dvoch kategóriách. 

Desať  žiakov štvrtého až siedmeho ročníka sa usilovalo byť tými najlepšími v prednese  slovenskej povesti.  Prednes takejto podoby umeleckého slova  nie je jednoduchý,  vyžaduje si  aj  isté  umelecké  cítenie.

Všetci  súťažiaci sa obohatili  nielen  o  ďalšiu novú skúsenosť, ale zároveň získali  aj motiváciu, ako svoj prejav  do ďalších rokov  vylepšiť.

Samozrejme, na stupienkoch  víťazov sa  ocitli tí najlepší.  Ondrej Koštial zo 4.C a Tereza Gablíková zo 7.B.  postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať  8.12.2015 v Galante. 

Budeme im držať palce, pretože šance na víťazstvo majú skutočne veľké!

1. kategória

školské kolo 2. a 3.  ročníkov

dátum: 26.11.2015

súťažiaci:
                                                                                                      zodp. p.uč. 
Matej  Belička                            2.A.                                        p.uč.  Bohušová
Matej Ščevík                              2.B.                                         p.uč. Tušková
Tereza Melišková                       2.C.                                         p.uč. Martinková
Samo Vašák                                2.C.                                         p.uč. Martinková
Veronika Sakmárová                  3.A.                                         p.uč. Urbanová
Soňa Lenčéšová                         3.A.                                         p.uč. Urbanová
Marco Šereg                               3.B.                                         p.uč. Očenášová
Katarína Hanáková                     3.C.                                        p.uč. Novosadová
Aleš Gabriel                               3.C.                                         p.uč.  Novosadová 

umiestnenie žiakov:   

1.miesto         Aleš Gabriel
2.miesto         Marco Šereg
3.miesto         Tereza Melišková

Fotogaléria