Menu ...

 


Zápis do 1. triedy v školskom roku 2015/2016

V dňoch 16. a 17. januára 2015 sa na našej škole uskutočnil zápis predškolákov do 1. triedy.  Skúšanie budúcich prváčikov prebiehalo v troch triedach v  príjemnej a pohodovej atmosfére. Pani učiteľky pri rozhovoroch s deťmi zisťovali, či dieťa spĺňa podmienky školskej zrelosti, či vie držať správne ceruzku, či pozná farby, či správne vyslovuje hlásky. V teste sa zisťovala orientácia vpravo, vľavo, hore a dole, prepisovali slovo a kreslili postavu. V prípade nejakých nejasností alebo otázok rodičov bola pri zápise prítomná špeciálna pedagogička a psychológ. Deti si zo zápisu odniesli balíček s pomôckami do školy a mohli si vybrať z množstva darčekov, ktoré pre nich vyhotovili žiaci našej školy.

Zápis bol veľmi dobre pripravený, za čo patrí vďaka pani učiteľkám 1. stupňa. Poďakovanie patrí aj rodičom, že si vybrali pre vzdelávanie svojho dieťaťa našu školu. Aj z týchto dôvodov sme k budúcemu školskému roku 2015/2016 zapísali 65 detí.

 Milí budúci prváčikovia, veľmi sa na Vás tešíme. 

Mgr. Zuzana Kuciaková

Fotogaléria