Menu ...

 


Obvodné kolo vo volejbale

V dňoch 20.1.2015 a 27.1.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ a osemročných gymnázií.

Naše chlapčenské družstvo aj dievčenské družstvo sa umiestnili na 4.mieste a tak nepostúpili do ďalšieho kola.