Menu ...

 


Európsky deň jazykov  – primárne vzdelávanie

Ako sa cudzí jazyk učia deti? Jednoduchšie ako dospelí –  detské myslenie je pružnejšie, majú menej zábran a rady napodobňujú. Preto si pomerne rýchlo zvykli na svoj  prvý cudzí jazyk – angličtinu.
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.) sme sa však snažili pripomenúť im krásu a rozmanitosť aj ostatných európskych jazykov.
Toto sa podarilo pani učiteľkám Práznovskej, Bohušovej a Kuciakovej, ktoré v integrovanom tematickom vyučovaní deťom sprostredkovali širší pohľad na cudzie jazyky. Vďaka nemu niektoré naše „jazykovo zdatné“ deti získali motiváciu „zahryznúť“ sa v budúcnosti do ďalšieho cudzieho jazyka. Tie ostatné sa medzitým výborne zabávali a zistili, že porozumieť napríklad poľskému či ruskému dieťaťu vôbec nie je ťažké. Niekoľko detí sa predviedlo aj svojou znalosťou  nemčiny či maďarčiny.
 Všetky druhé, tretie a štvrté ročníky sa na hodine angličtiny naučili príťažlivú pieseň Hello to All the Children of the World (Ahoj všetkým deťom sveta). Anglické slovká ako ďakujem, prepáčte, vitajte (a mnoho iných) si vypočuli napríklad v taliančine, francúzštine či ďalších jazykoch. Druháci si k spevu zatancovali a oboznámili sa s Európskou vlajkou a jej anglickým pomenovaním.
Pani učiteľka Kuciaková na hodine čítania so 4.A  nadviazala vo vyučovaní informáciami o Európskej únii, ktoré žiaci vyhľadávali cez internet a ďalej spracovávali. Výsledkom spolupráce detí bola nástenka s vlajkami štátov Európskej únie a pozdravmi v rôznych jazykoch únie.

V rámci Európskeho dňa jazykov pani učiteľka Fogelová pozvala na hodinu anglického jazyka rodičov žiakov 1.C. Títo mali možnosť vidieť svoje deti v počiatočnom vyučovaní cudzieho jazyka a vypočuť si ich prvé prejavy v angličtine.
Hravou formou sa prácou s obrázkami práve učili základné farby a číslovky. Prostredníctvom básní a piesne si zopakovali základné pozdravy. Rodičia videli aj prácu na interaktívnej tabuli a s pracovnými listami.

 

Fotogaléria