Menu ...

 


Európsky deň jazykov

 Účasť na Európskom dni jazykov sa v ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi stáva už pomaly tradíciou. Aj tento rok sa žiaci spolu s učiteľmi cudzích jazykov vybrali 25. septembra do Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie, aby sa zoznámili s rôznymi jazykmi Európy, a oslávili tak jej jazykovú rozmanitosť. Okrem dobre známeho anglického a nemeckého jazyka boli v stánkoch prezentované aj francúzština, chorvátčina, ukrajinčina, srbčina, taliančina a mnohé iné. Veľkú pozornosť si vyslúžili škandinávske jazyky, ktoré pôsobili na našich žiakov veľmi exoticky. Okrem cudzojazyčných stánkov, kde sa žiaci zapojili do rôznych hier, aktivít a kvízov, si mohli pozrieť aj pásma tancov a piesní, ktoré v rôznych cudzích jazykoch predviedli základné a materské školy.   

Tento v poradí už 14. ročník bol spojený s ochranou životného prostredia a celý program vrátane predstavení dýchal touto tematikou. Žiaci nielen pochopili, že ovládanie viacerých jazykov je nevyhnutné pre ich budúcnosť a priblížili sa tak myšlienke multilingválnosti, ale si aj znova pripomenuli, prečo je také dôležité chrániť a starať sa o našu planétu. 

Mgr. Lenka Ostrížová