Menu ...

 


Týždeň tolerancie

16. november je vyhlásený ako Medzinárodný deň tolerancie. Už sa pomaly stáva tradíciou na našej škole, že si tento deň pripomíname nie jeden deň, ale celý týždeň. V dňoch od 18. do 24. novembra prebehol na 1. stupni Týždeň tolerancie. Opäť sme sa každý deň obliekli do rovnakej farby a častejšie spomínali toleranciu k druhým ľuďom, k prírode, k svojmu zdraviu.                                     

- 18.11. Biely deň – Podaj pomocnú ruku – beseda o tom, že si máme navzájom pomáhať, hlavne ľuďom s nejakým postihnutím. Aktivita: deti si obkreslili svoju ruku, strihaním, lepením a kreslením si ju vyzdobili . Na Telesnej výchove sme si overili dôveru kamaráta pri prekonávaní prekážkovej dráhy so zaviazanými očami.

- 19.11. Červený deň – Daruj zo srdca  - čo môžeme darovať druhým okrem darov. Aktivita: na červené srdce žiaci lepili z pásikov papiera slová ako láska, ochota, pomoc, úcta, rešpekt, prijať, znášať.                                                               

- 20.11. Žltý deň – Slnko svieti pre všetkých – beseda na Zemi žijú ľudia rôznej   farby pleti, význam priateľstva  a kamarátstva, tolerancia, intolerancia. Aktivita: žiaci kreslili slnko podľa vlastnej fantázie, tričko priateľstva.

- 23.11. Zelený deň – Rešpektuj prírodu – žiaci v knihách a na internete hľadali  živočíchy,  ktorým hrozí vyhynutie,  rozprávali sme si o lese ako o pľúcach našej Zeme, význam recyklácie odpadu. Aktivita: z pásikov papiera a z kartónu si deti spravili stromy a vytvorili svoj les, tvorili cinquain na slovo príroda.

- 24.11. Farebný deň – Farebná dúha – žiaci si vyfarbovali dúhu, rozprávali sa o tom, že všetko zlé je na niečo dobré, po búrke vyjde dúha, tvorili rôzne projekty.

Zuzana Kuciaková

Fotogaléria