Menu ...

 


Vzťahy v triede

V mesiacoch marec, apríl 2016 sa žiaci 4. ročníkov  ZŠ Jana Amosa Komenského zúčastnili programu „Vzťahy v triede“ , ktorý sa uskutočnil v spolupráci s CPPPaP v Galante. Stretnutie viedli odborní zamestnanci na oddelení prevencie Mgr. Henrieta Popluhárová a Mgr. Kristína  Vendéghová.

Program bol zameraný na rozvoj empatie, spolupráce a na aktívne počúvanie. V rámci aktivít si deti mohli uvedomiť aké je to byť vyčlenený z kolektívu, čo také dieťa potrebuje, ako sa cítia ostatní. Podporil sa kontakt medzi deťmi navzájom a spolupráca s každým dieťaťom bez predsudkov a súdenia. Žiaci pracovali v skupinách i vo dvojiciach, hľadali, čo majú spoločné, vytvárali svoje firmy, učili sa tolerovať názory a nápady druhých.  Pracovníčky CPPPaP  rôznymi aktivitami načrtli žiakom spôsoby ako spolupracovať a akceptovať tých, s ktorými nemajú až tak veľa spoločného a viesť ich k vzájomnej tolerancii.

                                                                                                Mgr. Zuzana Kuciaková

Fotogaléria