Menu ...

 


„Moja správna voľba“- projekt 

           V dňoch 25. a 26. novembra 2014 sa žiaci 3. a 4. ročníka našej školy zúčastnili projektu „Tvoja správna voľba“, ktorý organizovalo oddelenie Mestskej polície v Seredi a v Galante pod vedením p. Kapustovej. Každý človek má právo zvoliť si tú správnu cestu, ktorou sa bude uberať životom. Pri jej správnej voľbe zohrávajú dôležitú úlohu rodina, škola, kamaráti.

           V tomto projekte žiaci mali možnosť oboznámiť sa s nástrahami a škodlivými účinkami  alkoholu, fajčenia a drog na troch pútavých paneloch. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, každá skupina pracovala na jednom paneli. Zapisovali si dôležité informácie, ktoré potom rozoberali v diskusii. Na zvláštnych okuliaroch si vyskúšali ako vidí a pohybuje sa človek po požití alkoholu, v krivom zrkadle videli pokrivený charakter omámeného človeka alkoholom a dozvedeli sa, ktoré orgány najviac postihuje užívanie alkoholu. Na druhom paneli o fajčení asi každého odradil pohľad na čierne pľúca fajčiara. Žiaci sa dozvedeli, že veľmi škodlivé je aj pasívne fajčenie, to znamená, ak niekto pri nás fajčí. Oboznámili sa aj s miestami, kde sa nefajčí, v škole, v divadle, u lekára, ale aj na verejných priestranstvách napr. na zastávke autobusu. Najhoršie sú však drogy, o ktorých bol tretí panel. Poškodzujú nielen telo, ale aj myseľ a často robia z ľudí kriminálnikov.Žiaci si vyplnili a vyfarbili pracovné listy a nakoniec sa aj zahrali.

             Projekt bol výborne spracovaný a splnil svoje poslanie. Názornou formou a pútavými panelmi oboznámil žiakov s nástrahami, ktoré sú všade okolo nás. Záleží na každom , aby si správne vybral.
  

Fotogaléria