Menu ...

 


Vyhodnotenie
6. ročníka česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, národné pedagogické múzeum a knižnica v Prahe vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc už 6. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách.

Hlavným cieľom bolo nadviazať kontakty medzi školami a podporovať čítanie prostredníctvom  výmeny záložiek do kníh. Našej škole bolo pridelená ako partnerská škola ZŠ M.R. Štefánika v Žiari nad Hronom. Koncom októbra sme im zaslali 450 pekných záložiek, ktoré vyrobili naši žiaci či na hodinách výtvarnej výchovy, či v rámci krúžkov alebo doma počas voľného času.  Záložky, ktoré sme dostali z partnerskej školy sú už na určenom mieste v školskej knižnici a čakajú, aby sa stali nevyhnutnou súčasťou požičanej knižky.

Všetkým deťom, ktoré tak usilovne pracovali pri výrobe záložiek a pedagógom, ktorí ich usmerňovali  - patrí veľké poďakovanie.

Mgr. Hana Čížová,  koordinátorka projektu
a žiaci  i učitelia ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Fotogaléria