Menu ...

 


„ČARO SLOVA“ na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

24. februára, v utorok, sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Čaro slova. Deti - milovníci prózy aj poézie dokázali svojimi prednesmi, že vzťah k literatúre neupadol. Všetci recitátori v pohodovej atmosfére, v príjemnej prostredí školskej knižnice si vychutnávali ľubozvučné čaro umeleckého slova v podaní súťažiacich - prvákov, druhákov a tretiakov.

V prednese poézie zažiarili chlapci:
víťazom I. kategórie sa stal Peter Lorenc (2.C)
2. miesto patrilo Ondrejovi Koštialovi (3.C) na
3. miesto sa umiestnil Matúš Motyčák (1.A)

Najúspešnejší recitátori I. kategórie v próze:
prvenstvo si vybojovala Soňa Lenčéšová (2.A)
Samantha Valencínová (2.C) sa umiestnila na 2. mieste
o 3. miesto sa podelili traja súťažiaci:
Tomáš Stoklas (3.C)
Alex Barienčík (1.C)
 Nicola Iracká (3.A)

Umiestnení súťažiaci získali diplomy a vecné ceny – knihy.

Víťazi z poézie a prózy počas jarných prázdnin si pobrúsia jazýčky, doladia detaily a v marci našu školu budú reprezentovať v okresnom kole recitačnej súťaže „Čaro slova“ v Galante. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný recitačný zážitok, za odvahu. Umiestneným recitátorom blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.

Mgr. Karin Ščasná

Fotogaléria