Menu ...

 


Majstrovstvá Slovenskej republiky
„Mladý záchranár CO“

V dňoch 8.-10.6.2016 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky súťaže „Mladý záchranár CO“ – družstvo v zložení: Matej Rajninec, Katarína Labajová, Magdaléna Grznáriková a Andrej Švehla, ktoré sa konali v krásnom prostredí,  v rekreačnom stredisku, Podskalie- Považská Bystrica.

Samotná súťaž prebiehala počas dvoch dní, vzhľadom k tomu, že z okresných súťaží postúpilo spolu 65 družstiev. My sme súťažili druhý deň a naše štartovné číslo bolo 58. Vybojovali sme 20. Miesto.

Pre všetkých účastníkov boli pripravené veľmi pekné voľno časové aktivity a kultúrny program. My sme sa zúčastnili výletu na Čachtický hrad.

V Podskalí sme prežili krásne tri dni. Zoznámili sme sa s členmi mnohých súťažných družstiev, získali sme nové skúsenosti počas preteku, obohatili sme si svoje vedomosti, ale i zistili, kde máme ešte nedostatky. Prežili sme príjemné a neopakovateľné chvíle.

Spoločne sme sa dohodli, že urobíme všetko preto aby sme v nasledujúcom šk. roku 2016/2017 zabojovali čo najlepšie a opäť sa prebojovali do najvyššej súťaže- až na MSR.

                                                                Družstvo:   Andrej, Matej, Katka, Magda

Fotogaléria