Menu ...

 


Deti ZŠ Jana Amosa Komenského sa netradične učili
s FERDOM MRAVCOM

Divadlo deťom ponúka veľký priestor pre rozvoj obrazotvornosti, vytvára dieťaťu sociálne situácie. Učí ho rozlišovať dobré a zlé. Deti v hľadisku prežívajú emócie. Doma sa s niečím takým nestretnú – reakcia detí na hercov, aj hercov na detských divákov. Táto interakcia dodáva divadlu neopakovateľné čaro. Učiteľky primárneho vzdelávania našej školy dňa 26. marca 2015 ponúkli svojim deťom originálne, kvalitné spracovanie predstavenia, Ondreja Sekoru v dramatizácii Jakuba Nvotu, FERDO MRAVEC, s profesionálnymi hercami v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Stretli sa s hlavným hrdinom, ktorého sláva obletela doslova celý svet! Kto by nepoznal statočného Ferda, ktorý opustil svoje rodné mravenisko? Dobrodruh Ferdo sa vybral v ústrety nebezpečenstvám sveta. Zapriahol namosúreného slimáka do vozíka, skrotil lúčneho koníka, porazil v rytierskom súboji strašného mravcoleva. To len preto, aby sa zapáčil krásnej, ale krutej a povrchnej Lienke a zachránil rodné mravenisko. Našiel aj nových kamarátov: dobrodruha, vševedka Truhlíka, rádioamatéra Cvrčka, rýchleho a bojazlivého Koníka. Deti videli dej ako pod lupou, že svet na obyčajnej lúke bol zázračný, zaujímavý. Zápalková škatuľka bola veľká ako dom, steblo trávy vysoké ako strom, krtinec väčší ako Himaláje, šálka veľká ako kostolná veža a vyšplhať sa na púpavu pre chrobáka predstavuje veľké akrobatické úsilie. Na úsmevných dobrodružstvách sa zabavili nielen deti – prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, ale i ich pani učiteľky. Na konci predstavenia s radosťou odmenili hercov veľkým potleskom. Pedagogičky sa snažili vštepiť do detí formy slušného správania. Pretože k divadlu patrí aj slušné oblečenie, slušné správanie – v divadle sa nevyrušuje, nerozpráva, nedesiatuje. Všetci z príjemne prežitého dopoludnia mali krásny zážitok a šťastne sa vrátili do školy.

Mgr. Karin Ščasná

Fotogaléria