Menu ...

 


Zdravá výživa

Lepšie jedlo zo zeleniny a k tomu láska, ako z vykŕmeného býka a s tým nenávisť. Šalamún

Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.
La Rochefoucauld

O jedle  a stravovaní poznáme nie len tieto, ale mnoho ďalších citátov, prísloví či porekadiel. No aby sme ich rešpektovali a poučili sme sa z nich, sa treba učiť postupne.

16. októbra sa viac ako iné dni venujeme jedlu, lebo tento deň je známy ako „Deň zdravej výživy.“ Na chodbách našej školy sa od rána miešali vône zeleniny, ovocia a nátierok, lebo sme si pripomenuli tento deň rôznymi spôsobmi. Prváci na informatike začali kreslením ovocia a zeleniny, potom si pripravovali s pani učiteľkami nátierky. Po dobrej a zdravej desiatej , ktorú zapili šťavou z čerstvého odšťaveného ovocia, sa rozprávali o jedle a o výžive. Hravou formou triedili obrázky potravín z obchodných reťazcov, nalepovali ich podľa dôležitosti na výkresy. Poslednou hodinou telocviku na školskom dvore potvrdili, že nie len jedlo je dôležité pre zdravý životný štýl.

Druháci s pani učiteľkou si pripravili ovsenú kašu, ktorú miešali s ovocím. Robili si rôzne „ovocné variácie.“ Rozprávali sa o jedle, potravinách a pokúsili sa zostaviť si vlastný jedálniček. Urobili si výstavku ovocia a zeleniny. Na výtvarnej výchove ovocie a zeleninku aj maľovali a modelovali.

Hodina slovenčiny v III.A sa začala zoraďovaním zdravých a nezdravých potravín podľa abecedy, robili cinquain na ovocie. Na matematike riešili Ovocníčkove a zeleninárske úlohy. Chlebíky si ponatierali nátierkami, nakrájali zeleninu a výborná desiata bola na svete. Ako dezert si spravili jablkovo-mrkvový šalát. Chutilo všetkým. Na prírodovede sme pozreli prezentáciu o jedle a vo dvojiciach vytvorili zdravé taniere, na ktoré si lepili zdravé potraviny z letákov. Potom sa zahrali na kuchárov a pripravili zdravý jedálny lístok.

Žiaci III.B na matematike riešili Ovocníčkové slovné úlohy. Popasovali sa s Maxikrížovkou, kde museli uhádnuť hádanky na ovocie a zeleninu. Na slovenskom jazyku nakreslili plný košík obľúbeného ovocia a zeleniny a usporiadali ho podľa abecedy.  Po dobre vykonanej práci si pomaškrtili na vlastnoručne vyrobených nátierkach. Pani učiteľka im k tomu zarobila svieži a hlavne zdravý ovocno-zeleninový drink.

V III.C začali prezentáciou o zdravom stravovaní. Rozprávali sa o jedle, o tom ako, kedy a čo správne jesť, aké potraviny sú najvýživnejšie, čo obsahujú. Deti si potom vytvárali vlastné jedálne lístky. Urobili aj šesť druhov nátierok. Chutili naozaj výborne.

Štvrtáci začali stravovaním a jeho dôležitosťou už minulý týždeň. Celý ho venovali zdravej výžive, hodnotám potravín a potravinovinovej pyramíde, a tomu, aby sa naučili správne stravovať.

Aktivity zamerané na stravovanie budú pokračovať aj v školskom klube prednáškami pre jednotlivé ročníky pod názvom „Hovorme o jedle.“ Zavŕšime ich príjemnou a zábavnou akciou „jablkové pele-mele“, no ktorú touto cestou pozývame všetkých, ktorí majú chuť sa zabaviť a venovať toto poobedie jablku. Príďte 23.októbra o 14,30 do školskej jedálne. Môžete priniesť jablkovú dobrotu (pečenú či nepečenú) aj s receptom a nezabudnite na dobrú náladu a chuť niečo tvoriť či súťažiť.

Kolektív učiteliek prvého stupňa

Fotogaléria