Menu ...

 


Úspech našej Dominiky

O tom, že krása umeleckého hovoreného slova nie je cudzia ani mladšej generácii, nás presvedčili recitátori, ktorí sa zúčastnili na  postupovej súťaži v umeleckom prednese poézie , prózy a tvorbe divadiel poézie Hollého pamätník v Trnave dňa 28.4.2015. Jednou z nich bola i žiačka ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi Dominika Dubayová, ktorá  sa umiestnila v II. kategórii - poézia na I. mieste a zabezpečila si postup  do celoslovenského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa bude konať v dňoch 18.6.-20.6.2015 v Dolnom Kubíne. Cieľom súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu literatúry a prostredníctvom prednesu sprostredkovať literárne hodnoty širšej verejnosti.

Dominike srdečne gratulujeme.

J.Červeňová, ZŠ J.A.Komenského