Menu ...

 


Správa o vyhodnotení súťaže „Matematický klokan  2016“

„Matematický klokan“  je najväčšia matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na svete aj na Slovensku. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. V školskom roku 2015/2016 súťažilo na Slovensku 55 863 žiakov.

Do súťaže, ktorá sa uskutočnila 21. marca 2016 sa zapojili i niektorí z našich žiakov: 29 žiakov z 1.stupňa a 28 žiakov z 2.stupňa. Žiaci 1. stupňa ZŠ riešili 18 úloh, ostatní 24 úloh. Prvú tretinu testu tvorili najľahšie úlohy, poslednú najťažšie. Naši žiaci sa usilovali zvládnuť úlohy čo najlepšie.

Vyhodnotenie prišlo do školy koncom mája. A tu sú výsledky najúspešnejších žiakov našej školy:

Diplom - úspešný riešiteľ (patrí medzi 20% úspešných riešiteľov zo Slovenska) získali:

Artur Lopašovský - 2.B, Samuel Vašák - 2.C, Daniel Domaracký - 4.B,  Martin Forro – 8.B

Diplom - Najúspešnejší riešiteľ zo školy – školský šampión získal : David Gedeon – 4.A

Ostatní zapojení žiaci získali účastnícky diplom.

 

Mgr. Hana Čížová