Menu ...

 


Aj žiaci pomáhajú

Dňa 15.apríla 2016 sa uskutočnil 20. ročník finančnej zbierky na podporu boja proti rakovine, ktorú organizuje Liga proti rakovine pod názvom DEŇ NARCISOV.

Aj tento rok sa naša škola ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zapojila do tejto prospešnej akcie. 28 dobrovoľníkov – žiakov deviateho ročníka si ráno 15.04.2016 oblieklo zelené tričká, priplo si identifikátory a rozdelilo si 6 pokladničiek. Najskôr dobrovoľníci ponúkali narcisy žiakom, pedagógom a zamestnancom našej školy,  potom vyrazili do ulíc mesta. Boj s touto chorobou podporili žiaci a obyvatelia nášho mesta štedrými príspevkami a vďaka tomu vyzbierali sumu 1654,17 €.

Za všetky finančné príspevky srdečne ďakujeme. Určite sa do tejto zbierky zapojíme aj nabudúce.