Menu ...

 


Medzinárodný deň školských knižníc
26. október 2015

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania“.

 

Deň školských knižníc v  knižnici
ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

V dňoch od 26.do 28.10. si naši neúnavní čitatelia prišli do knižnice, nielen požičať či vymeniť knihu, ale čakali ich aj jednoduché úlohy. Boli pripravené pre všetkých žiakov, ale s rôznym stupňom náročnosti. Zadanú úlohu riešili vyhľadaním správnej odpovede priamo v knižnici. Bolo vidieť, že žiaci knižnicu navštevujú a radi čítajú, pretože úlohy splnili všetci a mohli si vybrať malú odmenu. Našich malých i starších čitateľov práca s knihou a riešenie úloh zaujalo a s radosťou si vyskúšali svoje sily.

Takto chceme zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.
 

Fotogaléria