Menu ...

 


Kŕmenie labutí na Váhu

Zima je pre zvieratká žijúce vo voľnej prírode dosť náročná. Hlavne pre tie, ktoré zostávajú u nás. Častokrát si ťažko zháňajú potravu. Vtedy príde dobrý človek a pomôže im.

Každý rok labute prezimujú u nás na Váhu. Preto sme sa my, deti zo Školského klubu pri ZŠ Jana Amosa Komenského, pod vedením pani vychovávateliek Kiradžievovej, Tulalovej, Hojerovej a Levkovej  26. januára vybrali k Váhu pozrieť labute. Pridali sa k nám aj deti z krúžku Výtvarné dielne a Šikovné ruky s pani učiteľkami. Každé dieťa bolo vyzbrojené taškou plnou suchého pečiva a chlebíka. Len čo sme prišli k Váhu, labute, akoby už tušili, začali v kŕdľoch prilietať k nám. Sledovali sme ich krásny let nad hladinou Váhu a hladké pristátia na vode. Hostina mohla začať. Napočítali sme vyše 60 labutí. Každej sa ušlo, ani jedna nezostala hladná. Nám zostali len prázdne tašky .

Odmenou bolo pre nás  vidieť zblízka tieto prekrásne vtáky  a dobrý pocit, že sme ich nakŕmili a pomohli im lepšie prežiť túto zimu. Tešíme sa, že si túto peknú akciu zopakujeme aj na budúci rok.

                                                                                Mgr. Zuzana Kuciaková
a žiaci 4.A

Fotogaléria