Šírenie výsledkov projektu

 

Európsky deň jazykov 

Dňa 26.septembra 2014 sa na našej škole uskutočnili akcie prezentujúce Európsky deň jazykov. Tento deň sa pripomína už od roku 2001, kedy bol Európskou úniou vyhlásený Európsky rok jazykov sledujúci veľmi jednoznačný cieľ-  podporu jazykového vzdelávania vo všetkých vekových kategóriách a v rôznych oblastiach života..

Na našej škole sa v tento deň uskutočnili sprievodné akcie zamerané na prezentáciu pedagogickej práce v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Učiteľky cudzích jazykov primárneho i nižšieho stredného vzdelávania- pani Lenka Práznovská, Helena Eliášová, Beata Jelínková, Linda Budínska a Zuzana Grycová pripravili pre rodičov a návštevníkov školy otvorené hodiny cudzích jazykov. Na nich prezentovali nielen spôsob vyučovania cudzích jazykov na škole, ale i schopnosti a jazykové znalosti svojich žiakov. Rodičia tak mali možnosť vidieť  každodennú praktickú činnosť učiteľov, žiakov i vybavenie odborných jazykových učební našej školy. Vybraní žiaci sa v tento deň zúčastnili s pánom učiteľom Kostolányim a s pani učiteľkou Kožárovou prezentačnej akcie konanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v Bratislave.

Pani učiteľka Karin Žigová pripravila prezentáciu projektu Comenius, ktorý sa na škole úspešne realizoval v školských rokoch 2012-2014 a ktorého cieľom bolo podporovať jazykové vzdelávanie a poznávanie inonárodných kultúr. V rámci projektu nadviazala škola kontakty so školami v európskych krajinách a zrealizovalo sa viacero žiackych i učiteľských mobilít. Projekt sa úspešne zavŕšil a jeho poslednou úlohou je šírenie výsledkov projektu a dobrého mena školy nielen v meste Sereď, ale i na celom Slovensku. Jeho úspech a výsledky ním dosiahnuté však nie sú len vizitkou školy, ale i rodičov, predstaviteľov mesta Sereď a vedenia školy, ktorí svoje deti, žiakov a projektové aktivity podporovali. 

 Je potešujúce, že rodičia svojou účasťou na tomto dni prejavili záujem o jazykové vzdelávanie svojich detí a uvedomujú si, že práve kvalitné znalosti cudzieho jazyka sú pre budúcnosť ich detí dôležité.