Menu ...

 


Hovorme o jedle

V dňoch od 13.10. 2014 do 17.10. 2014 sa deti zo ŠKD pod vedením vych. Evy Hojerovej zapojili do súťaže „Hovorme o jedle!“.

Súčasťou súťaže bola výstava spojená s prezentáciou jednoduchých pokrmov, ktoré pripravili deti ŠKD.

Vych. Eva Hojerová zorganizovala dve besedy s odborníkmi:

- pre žiakov II.stupňa s témou „Potraviny očami odborníka“ besedu viedli MVDr.Iveta Klenovičová a MVDr. Ľubomír Škoda.

- pre žiakov I.stupňa na tému „Vplyv potravín na detský chrup“ prednášala Ing. MUDr. Alexandra Zalužická. 

V priestoroch ŠKD výstava bola sprístupnená i pre všetkých rodičov.

Organizátormi projektu „Hovorme o jedle!“ boli Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o. spolu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinovou komorou. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Fotogaléria